Reseinformation

Här hittar du all information i ett samlat *.pdf dokument! Reseinformation Mexico

Avbokning

Om ingen annan information förekommer på fakturan gäller följande avbeställningsregler.

Vid avbeställning av resor efter slutlig bekräftelse och inbetalning av anmälningsavgiften krävs ett giltigt läkarintyg för uppvisande till flygbolagen för att kunna återfå den del som blivit betald till flygbiljetten. Därför är det viktigt att ni har ett fullbordad avbeställningsskydd.

Resterande del utav den inbetalda summan återfås mot en expeditionsavgift på 10% av resans pris, dock minimum 2000 SEK per deltagare.

Vid avbeställning 90-45 dagar före avresa skall resenären betala 40 % av resans pris.

Vid avbeställning 44-15 dagar före avresa skall resenären betala 85 % av resans pris.

Avbeställning härefter, kunden har inte rätt till någon återbetalning.

Om det inom 14 dagar före avresa förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar och andra härmed likställda situationer kan resan avbeställas utan avgift, förutsatt att svenska myndigheter(Utrikesdepartementet) direkt avråder från resor till det aktuella området och att situationer har uppstått efter det att resan beställts.

 

Betalningsbestämmelser

Resterande del utav resans belopp skall vara oss tillhanda senast 90 dagar innan bokat avresedatum. Faktura kommer automatiskt att skickas hem till er angivna adress. Om betalningsfristen överskrids, har vi som researrangör rätt att häva avtalet och kunden återfår inte anmälningsavgiften.

Bokningar gjorda till någon utav våra resor senare än 90 dagar innan avresedatum får en faktura på hela resebeloppet som skall betalas inom 10 dagar.

 

Ert ansvar

Det ligger under resenärens skyldighet att under resans gång rätta sig efter, ta hänsyn och visa respekt mot allt gällande regler, lagar, sedvänjor, samt att visa gott uppförande jämte andra medresenärer, reseledare, lokalbefolkningen och dess guider. Om resenären väsentligt bryter mot detta förbehåller vi oss rätten att avstänga resenären från fortsatt resa där av sker hemresa på egen bekostnad.

Resenärerna i den aktuellt bokade resan tar själv ansvar för bekantskapen i de angivna upplysningarna och den information som ni tillges i början av bokningstillfället och vid betalning av anmälningsavgiften, då ni redan vi det första betalningstillfället låser er till resandet i samband med er bokning och betalning.

 

Förbehåll/Ändringar avseende resa och/eller resplan

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i resplanen samt datum dock max +/-2 dagar. Det kan krävas ändringar på grund av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan.

Som researrangör förbehåller vi oss rätten till ändring i reseprogrammet om det på grund av sevärdheternas öppettider och praktiska omständigheter blir annorlunda än vad som planerats.

Vi eftersträvar alltid att genomföra resan enlig vårt program men uppmanar er att ha förståelse om någon ändring skulle behöva ske och att vårt mål och sikte är att göra det till det bästa för våra resenärer.

Force majeure situationer som uppstår under resan kan vara ett skäl till att det krävs ändringar och inställningar i det befintliga reseprogrammet.

Saker som kan uppstå på vägen som gör att förändringar måste ske kan bero på lokala väder förhållande där naturkrafter kan ställa till en del bekymmer vilket vi inte är vana vid på vår breddgrad.

Försämrade vägförhållande, problem med fordon, gästernas fysiska förmåga och försenade flygavgångar kan vara några av orsakerna till justeringar i resrutten.

 

Inresetillstånd till USA

För inresa till USA krävs det att man senast 72h före avresa skaffat ett inresetillstånd ESTA-elektronisk registrering för inresa till USA.

Det gör ni genom att klicka här: https://esta.cbp.dhs.gov/

Inresetillståndet kostar ett mindre belopp och betalas med kort. Kostnaden är ca 14 dollar och inresetillståndet gäller i 2 år eller tills den dagen ditt pass utlöper om det sker inom 2 år.

Inresetillståndet innehåller ett nummer som du skall printa ut och ha med dig under hela resan, eftersom flygplatsmyndigheterna i Sverige och USA kan kräva att få se det.

Inresetillståndet är ett krav även för alla som bara gör en transitresa, mellanlandning innan avgång till nästa destination.

Glöm inte att ansöka och betala detta dock senast 72h före avresa men man kan absolut göra denna beställning så tidigt som möjligt.

Observera att det är enbart du som bär ansvar för dina upplysningar och att dom är korrekta. All bristfällig eller felaktig information kan medföra omfattande konsekvenser. I praktiken kan det innebära att du inte får resa in i USA och på så sätt även förlorar din möjlighet att få pengarna tillbaka för resan eller andra utgifter du haft i förbindelse med resan.

Som researrangör ansvarar vi inte för att era upplysningar blir korrekt ifyllda och därför kan vi inte i heller stå till svars för de krav som kan ha sitt ursprung i bristfälliga eller felaktiga upplysningar.

För vägledning till ESTA-ansökan gå in här:

Vägledning till ESTA-ansökan

För ytterligare information, se:

http://stockholm.usembassy.gov/

 

Inställd resa

Resan kan bli inställd på grund av omständigheter som researrangören och dess samarbetspartner inte har kontroll över eller har möjlighet att förutse som tex Force majeure och dylikt.

I sådana fall har kunden inget krav på ersättning utöver återbetalning av resans pris. Skulle detta ske kommer vi att försöka erbjuda ett realistiskt alternativ.

 

Pass o Visum

Det ligger under resenärens eget ansvar och intresse att kolla upp alla sina färdhandlingar, giltigt pass och eventuellt visum.

Resenären ansvarar själv att kontrollera upp giltigheten av dessa dokument vid besök av de länder under resan förlopp.

Skickade dokumenthandlingar till researrangören skall överensstämma med dom riktiga färdhandlingarna, så väl alla namn, personnummer, födelsedatum osv. Skulle något fel upptäckas ber vi er snarast möjlig ta kontakt med researrangören för ändring av ev. dokument. Vid felstavning eller uppgiven fel information kan det tillkomma en extra avgift för ändringar.

 

Resans pris

Priset avser inkvartering i dubbelrum.

Finns det önskemål om enkelrum måste detta meddelas direkt vid anmälan. Om resmålet eller hotellet kan erbjuda denna tjänst kommer detta att ske mot ett tillägg. Kostnaden för enkelrum beror på turistmål och standarden på hotellet där inkvartering kommer att ske.

Om möjligt för denna tjänst kommer betalning för detta tillägg ske på plats direkt till researrangörerna i samarbete med hotellet.

 

Reseförsäkring/Avbeställningsskydd

Vi erbjuder reseförsäkring och avbeställningsskydd genom resebolaget ERV-Europeiska Reseförsäkringar. Kontakta oss för mer information.

Vi som researrangörer kan inte ta ansvar för resenärens liv och hälsa eller skada på person eller egen egendom av något slag.

Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger fullgott reseskydd under resan.

Därför är det viktigt att själv kolla upp vad som ingår i ens hemförsäkring och om det finns behov av att teckna en extra reseförsäkring samt avbeställningsskydd. Kontrollera vad som gäller vi resor utanför Europa samt om det finns speciella krav för semestervistelse i México.

Vi erbjuder reseförsäkring och avbeställningsskydd vid Europeiska reseförsäkringar. Kontakta oss för mer information.

Väljer ni att betala resan med Visa/Mastercard ingår oftast en avbeställningsförsäkring. Kontrollera med er bank för att säkra vilka vad som gäller just för er.

 

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter som tillkommer vid köp av flygbiljetter är inkluderat i resans pris.

Däremot kan vi inte i förhand förmedla om lokala skatter som t ex; flygplatsavgifter och enskilda nationalparksavgifter som i sin tur kommer att betalas personligen av resenären på plats.

 

Vaccinationer

Resenären ansvarar själv för att lämplig vaccinering utförs innan avresa.

Kontakta din närmsta infektionsklinik för råd om lämplig vaccinering i god tid innan avresa eller sök information på http://www.vaccination.se/

 

Reklamationer

Vid reklamationer över brister uppmanar vi er att direkt framföra det till oss researrangörer på plats för att vi skall kunna ha möjligheten till förbättring eller ändring vid eventuella brister som uppstått vid någon form av incident/ händelse eller missnöje från er resenärers sida.

Reklamationer skall vara oss skriftligt tillhanda dock senast 2 veckor efter resans hemkomst.

 

Placering ombord

Vid bokning av flygstolar är det flygbolaget som är ensamt ansvarig för fördelningen av sittplatser. Om ni har några speciella önskemål tar vi gärna emot det vid anmälningstillfället och undersöker det ni efterfrågar.

Om det skulle finnas möjlighet till ändringar enligt era önskemål utöver dom normala sittplatserna så tillkommer garanterat en ytterligare kostnad för den tjänsten enligt vad flygbolagen kräver.

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi inte kan garantera att uppfylla eller genomföra era önskemål men vi kommer absolut att undersöka saken.

Resegaranti

Vi kan stolt glädjas åt att kunna erbjuder våra resenärer resegaranti ställd av Kammarkollegiet gällande våra México resor.

Resegarantin kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Ett skäl kan vara att researrangören har gått i konkurs.

Alla som säljer eller marknadsför något som omfattas av resegarantilagen måste ha resegaranti hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.

Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang.

Se Kammarkollegiet för mer information.

 

Det vackra landet Mexico!!